Yaylacık Mah. Nilüfer Bursa
0532 545 22 04 0532 505 12 55

Solucan Maması Nasıl Hazırlanır?

Solucan Maması Nedir?

Büyükbaş hayvan gübresi seperatörden geçilmeden önce hayvan gübresinin kalitesi ölçülür. Kalitesi ölçülen hayvan gübreleri daha sonradan seperatör yardımı ile sovısı ve katısı bir birinden ayrıştırılır. Hayvan gübresinin kalitesinin ölçülmesinin ve testten geçirilmesinin nedeni hayvan gübrelerinin içinde asit oranın yüksek olması ve asid yapısının solucanlara zarar verebilme durumunun olmasıdır. Bu sebeple Hayvan gübresi seperatörden geçirilerek içindeki asidik madde miktarı minimalize edilir.

Solucan Maması Hazırlanma Aşaması Nedir?

Solucan maması yapılışı için kullanılan ana madde hayvan gübresidir. Solucanların fermente edilmiş olan hayvan gübresi ile beslenmesi mümkündür. Hatta bu şekilde beslenmesi durumunda solucanlardan çok daha verimli solucan gübresi elde edilir. Solucan maması hazırlanırken mamanın içerisine yüzde yetmiş oranında bir hayvan gübresi katılır. Mamanın içerisine yüzde otuz oranında da organik madde katılımı sağlanır. Mamanın içerisine katılan organik maddeler iki ayrı grup içerisinde toplanır. Gruplardan birisi içerisinde karbon bulunduran kahverengi ve azot bulunduran yeşil organik sebze ve meyvelerdir. Kahverengi grup diye isimlendirilen grubun içerisinde kuru yapraklar (iğne yapraklı olanlar hariç), ağaç kırıntıları, kağıt, ince talaş gibi maddeler yer alır. Yeşil grubun içerisinde ise sebze atıkları, çim, meyve posaları (narenciye hariç) ve gübre gibi maddeler yer alır. Uygun bir karışım hazırlayabilmek için mamanın içerisinde üçte iki oranında kahverengi grup ve üçte birlik kısımda da yeşil organik maddenin bulunması gerekir. Solucan mamasının kesinlikle üreden ayrılmış şekilde yapılması gerekir. Mama yığını hazırlandığı zaman biraz nemli bir şekilde yapılması gerekir. Mama yığınının dört ya da beş günde bir karıştırılması gerekir. Bu karıştırma aşaması sırasında yığında havalanma meydana gelir. Bu da yığının içerisinde yer almakta olan mikro organizma faaliyetinin altmış ya da altmış beş derecede kalması sağlanmış olur. Bu uygulama toplamda en az kırk beş gün sürmektedir. Bu da iki ay gibi bir süreye denk gelir. Sürenin sonucunda mama hazır hale gelir.

Solucan Beslenmesi Nasıl Yapılır?

Seperatör gübresi ile de hazırlanan mamaların yer aldığı mamaların solucanlara sık olarak verilmesi gerekir. Ancak kalın tabaka halinde değil ince bir tabaka halinde verilmesi gerekir.